Nâng cao vốn tự vựng của bạn với English Vocabulary in Use tự kinhdoanhspa.vn.Học những từ bỏ bạn phải tiếp xúc một cách tự tin.


Bạn đang xem: Those là gì

This, that, these and those are demonstratives. We use this, that, these & those khổng lồ point khổng lồ people & things. This và that are singular. These và those are plural. We use them as determiners và pronouns. …
We use this and these most commonly to lớn point lớn things and people that are cthảm bại to lớn the speaker or writer, or things that are happening now: …
*

*

*

*

Xem thêm: ' Gà Móng Đỏ Là Gì - 'Gà Móng Đỏ' 9X Với Món Độc

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp loài chuột Các ứng dụng kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập kinhdoanhspa.vn English kinhdoanhspa.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở ghi nhớ và Riêng tứ Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語