Nâng cao vốn từ vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use từ kinhdoanhspa.vn.Học các từ bạn cần giao tiếp một giải pháp tự tín.


Bạn đang xem: Take over

*

a short story that tells a general truth or is only partly based on fact, or literature of this type

Về việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các phầm mềm tìm kiếm tìm Dữ liệu trao giấy phép

Xem thêm: Phân Biệt Biến Độc Lập Biến Phụ Thuộc Là Gì ? (Vã­ Dụ) / Khoa HọC

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn kinhdoanhspa.vn English kinhdoanhspa.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Sở nhớ với Riêng tư Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語