*
+ Gửi 1 thiết bị đi HC-KĐ mà không biết thiết bị đo của mình đạt hay không đạt thì gửi đi làm gì ???+ Hiệu chuẩn kiểm định có được đánh giá pass/ fail không ???+ Tại kết quả thiết bị này có, thiết bị kia không có pass/ Fail ???………….

Bạn đang xem: Số hiệu chính là gì

Đây là những câu hỏi mà nhiều bạn quan tâm và thắc mắc, khi gửi 1 thiết bị đi hiệu chuẩn kiểm định. Trước tiên bạn phải hiểu đơn giản thế này. Hiệu chuẩn kiểm định 1 thiết bị chính là đem so sánh đối chiếu giữa thiết bị và thiết bị có độ chính xác cao hơn trong đo lường học. Từ kết quả so sánh này thì mới đánh giá được độ chính xác, sai lệch thiết bị.


Nội Dung
1. Khi Hiệu Chuẩn Kiểm Định thì bạn chắc chắc có được các thông số.2.Hiệu chuẩn kiểm định có được đánh giá pass/ fail không

1. Khi Hiệu Chuẩn Kiểm Định thì bạn chắc chắc có được các thông số.

Số hiệu chính ( chính là độ chênh lệch giữa 2 kết quả ).ĐKBĐĐ (hiểu nôm na nó là khoảng không chắc chắn của 1 kết quả), khoảng không chắc chắn đó gọi là Độ không đảm bảo) link ĐKBĐĐHệ số phủ k = 2 (miền phân bố x ± 2σ ) có xác suất tin cậy P = 95%.!

a. Số hiệu chính (số HC):

Là độ chênh lệch giữa 2 giá trị của chuẩn và thiết bị.

VD : khi đo dòng DC của 1 multimeter thì chuẩn phát ra 5.01V, còn trên thiết bị đo là 4.97

Thì số hiệu chính =5.01-4.97=0.4 V

b.ĐKBĐĐ (độ không bảo đảm đo)

Khái niệm ĐKBĐĐ là thông số gắn với kết quả của phép đo, đặc trưng cho sự phân tán của các giá trị có thể quy cho đại lượng đo một cách hợp lý.

Có thể khẳng định rằng không có phép đo nào là chính xác. Mỗi phép đo đều cho một kết quả đo là một giá trị với một khoảng không chắc chắn nhất định, khoảng không chắc chắn đó gọi là Độ không đảm bảo của kết quả đo hay gọn lại là ĐKĐBĐ.

Xem thêm: " Chăm Chỉ Tiếng Anh Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt, Chăm Chỉ In English

Phương tiện đo càng chính xác, người đo càng chuyên nghiệp, các yếu tố ảnh hưởng của môi trường xung quanh càng ít thì ĐKĐBĐ sẽ càng nhỏ, đồng nghĩa với chất lượng Hiệu chuẩn cao, năng lực hiệu chuẩn cao.

Độ không đảm bảo đo có nhiều loại, nhưng ĐKĐBĐ được công bố trong các kết quả Hiệu chuẩn, trong các Giấy chứng nhận hiệu chuẩn hoặc trong các tài liệu kỹ thuật của các PTĐ là ĐKĐBĐ mở rộng. ĐKĐBĐ mở rộng có được cuối cùng khi hoàn thành hiệu chuẩn PTĐ, ký hiệu là U.

2.Hiệu chuẩn kiểm định có được đánh giá pass/ fail không

a.Đối với hiệu Chuẩn: 2 trường hợp

th1 : Trên giấy chứng nhận chỉ cung cấp 2 thông : Số Hiệu Chính – ĐKBĐĐ

th2 : Ngoài 2 thông số trên còn đánh giá Pass/Fail

== >

Th1: xảy ra khi khách hàng không có yêu cầu. Dựa kết quả khách chính là người tự đánh giá cho phương tiện đo của mình có còn phù hợp yêu cầu và mục đích cho sản xuất hay không.

th2: xảy ra khi khách hàng có yêu cầu đánh giá Pass/ Fail theo sai số nhà sản xuất hoặc sai số KH cung cấp. Như vậy khi Hiệu Chuẩn có đánh giá Pass/ Fail thì còn tùy thuộc vào yêu cầu của KH.

b.Đối với Kiểm Định.

Khi kiểm định 1 thiết bi thì tuân theo TCVN (tiêu chuẩn Việt Nam). Mỗi một thiết bị thuộc nhóm 2 đều thực hiện kiểm tra các bước theo (TCVN) của Tổ Chức Đo Lường VN công bố.

Th1: kết quả không nằm trong các yêu cầu của TCVN thì đánh giá “Không Đạt”

Th2: khi kết quả đều nằm trong phạm vi yêu cầu TCVN thì kết luận” Đạt”Note: Kiểm Định không cung cấp thông số ĐKBĐĐ