Động từ bỏ ” tobe” là một giữa những cửa hàng ngữ pháp quan trọng khác hẳn với những rượu cồn từ không giống vào tiếng Anh. Vây động tự này có gì quan trọng đặc biệt và phương pháp áp dụng thế nào, toàn bộ sẽ được tiết lộ trong nội dung bài viết dưới đây!

*

I. Chức năng của rượu cồn tự Tobe vào giờ đồng hồ Anh

Động từ tobe nhỏng một hễ từ bỏ phú (auxiliary verb) được sử dụng cùng với đụng từ bao gồm để diễn tả một hành động hay là một tinh thần.

Bạn đang xem: Sau động từ là gì ? vị trí của các từ loại trong câu

Đang xem: Sau tobe là gì

Cấu trúc: Động trường đoản cú tobe + Động từ chính

Ví dụ:

Helen is walking home with her friends – Helen đã đi bộ về công ty cùng với những người bạn của cô ấy ấy.

1. Động tự “To be” trong các thì tiếp diễn

Thì bây chừ tiếp diễn (The present continous tense): Chủ ngữ + (am/is/are) + V(ing)

Ví dụ:  He is playing soccer.

Thì vượt khứ đọng tiếp nối (The past continous tense): Chủ ngữ + was/were +V(ing)

Ví dụ: He was cooking dinner at 5 p.m yesterday.(Anh ấy đang nấu nướng buổi tối vào mức 5h chiều hôm qua)

Động trường đoản cú “To be” làm tự nối (Linking Verb): Chủ ngữ +(to be) + adj

Ví dụ: He is very handsome. (Anh ta siêu đẹp trai.)

2. Động từ bỏ tobe vào “câu bị động”

Động tự tobe được áp dụng bình thường với dạng sản phẩm 3 của đụng từ bỏ vào bảng cồn tự bất quy tắc.

Câu chủ động: I eat an orange.

Câu bị động: The orange is eaten

Trong đó:

“Eat” là cồn tự chính“is” là cồn tự phụ

3. Dạng ngừng của rượu cồn từ “tobe”

Dạng hoàn thành của hễ trường đoản cú tobe là been

Ví dụ:

She has been rude, but now she apologizes.

II. Vị trí của hễ từ bỏ tobe trong câu

1. Đứng trước một danh từ bỏ vào câu

He is an engineer – Anh ấy là 1 trong những Kỹ sư

2. Đứng trước một tính từ

She is very dễ thương. – cô ấy rất rất đáng yêu

3. Đứng trước một nhiều giới tự chỉ thời gian/ địa điểm chốn

The book is on the table – Quyển sách ngơi nghỉ bên trên bàn.

4. Đứng trước động từ bỏ V-pII trong số câu thụ động.

The table is made of wood. – Chiếc bàn được làm từ bỏ gỗ.

III. Các dạng của cồn trường đoản cú tobe và những thì tương ứng.

  

Động tự tobe

Ví dụ

Dạng cơ bản

 

be

It can be simple.

Thì hiện giờ đơn

I

am

I am here.

You

are

You are here.

He/She/It

is

She is here.

We

are

We are here.

They

are

They are here.

Xem thêm: Số Thẻ Atm Là Gì ? Phân Biệt Số Thẻ Atm Và Số Tài Khoản Ngân Hàng

Thì quá khứ đơn

I

was

I was here.

You

were

You were here.

He/She/It

was

She was here.

We

were

We were here.

They

were

They were here.

Thì tương lai đơn

I

will be

I will be here.

You

will be

You will be here.

He/She/It

will be

She will be here.

We

will be

We will be here.

They

will be

They will be here.

Dạng tiếp diễn

 

being

He is being unusual.

Dạng hoàn thành

 

been

It has been fun.

 

*

 

Một số cấu trúc ngữ pháp hoàn toàn có thể bạn quan lại tâm1. Cách chia đụng trường đoản cú vào giờ đồng hồ Anh2. Câu điều kiện3. Các thì vào giờ đồng hồ Anh

III. các bài tập luyện về cồn từ bỏ Tobe

các bài tập luyện 1: Lựa chọn rượu cồn từ tobe tương xứng để điền vào nơi trống.

Now Michael và Emily  getting ready khổng lồ leave sầu the house. Emily  putting some makeup & Michael  waiting for her. Finally, Emily walks out. “Wow,” he says, “you beautiful.”Now Emily  waiting for Michael. He wants khổng lồ eat something because he  hungry. “Why  you so hungry suddenly?” she asks, “We  late…””I  simply hungry.” Michael answers.Finally, Michael and Emily leave the house. The taxi  waiting for them. It  driven by a taxi driver và he  mad!”I  sorry you had to lớn wait so long,” Emily says.”I  sorry, too,” Michael adds.The xe taxi driver  still mad. “I have  waiting for over an hour!” he yells.Now Emily  mad: “You have  waiting for over an hour, but we have  waiting for over two hours the last time! And you   rude!””I  not  rude. I  going home!” The xe taxi driver drives away.”Oh well…” says Michael.”Oh well…” says Emily.And they return home page.

Những bài tập 2: xong xuôi câu sau cùng với dang đúng của hễ từ bỏ “khổng lồ be”

Yesterday afternoon Megan và Kevin walking trang chính from school. Kevin whistling & Megan looking at the shops.Suddenly Kevin stopped. “Say, Megan,” he asked, “Will you at the buổi tiệc ngọt tomorrow night?””I not sure,” Megan answered. ” you going lớn there?””I thinking about it…” Kevin replied và started walking again. “I have sầu khổng lồ fix my oto, though.”” your oto broken?” Megan started walking after hyên.”Yes it . And the reason that it driven by my brother, & my brother can”t drive…””That too bad…” she remarked.”Yes, it . You know, I have thinking about something.””What have you thinking about?””I have thinking about my fish, Roko.””Your fish Roko?” Megan was surprised. “What the matter with it?””It has eaten.” Kevin answered sadly.”Oh, no! By who?” she called.”Roko eaten by my mèo Jambo. But it ok. Jambo will alright,” he stated.Megan looked at hlặng an smiled. “I glad to hear it. I hope Roko will alright too…”

Hy vọng đều chía sẻ bên trên đây sẽ giúp đỡ mang đến các bạn hiểu rõ về cách cần sử dụng “đụng tự Tobe“.

Chúc chúng ta học tập tốt!

Nếu muốn dấn hỗ trợ tư vấn miễn tổn phí về suốt thời gian học tiếp xúc cho tất cả những người mất nơi bắt đầu, chúng ta vướng lại biết tin tại phía trên sẽ được cung ứng nhé!