Nâng cao vốn từ vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use tự kinhdoanhspa.vn.Học các tự bạn phải tiếp xúc một bí quyết tự tín.


Bạn đang xem: Safe deposit box là gì

*

the situation of two or more people working together to create or achieve the same thing

Về câu hỏi này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp chuột Các ứng dụng tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp phép

Xem thêm: Giấy Phép Mit License Là Gì ? Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn kinhdoanhspa.vn English kinhdoanhspa.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ ghi nhớ cùng Riêng tư Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語