Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ kinhdoanhspa.vn.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.


Bạn đang xem: Khz là gì

It operates at 930 kilohertz, with a daytime power of 5,000 watts non-directional, and 500 watts directional at night.
The self-quenching frequency was ten kilohertz, just above the highest audio frequency the headphone could reproduce.
Each 200-line picture required 20 seconds for a complete video transmission and it used a radio bandwidth of about 1.2 kilohertz.
Absence of output transformer and global negative feedback extends full power frequency response into hundreds of kilohertz.
However, losses through stray capacitance increase with increasing clock frequency and a practical limit is around a few hundred kilohertz.
The vibration frequency is chosen to be the resonant frequency of the block, typically in the 100 kilohertz to 1 megahertz range.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên kinhdoanhspa.vn kinhdoanhspa.vn hoặc của kinhdoanhspa.vn University Press hay của các nhà cấp phép.
*

*

Xem thêm: Window Backup Là Gì - Sao Lưu Và Khôi Phục Pc Của Bạn

Trang nhật ký cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British and American idioms


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập kinhdoanhspa.vn English kinhdoanhspa.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語