But sources agree that at this point Alexander got hold of a javelin và threw it through Cleitus" heart.

Bạn đang xem: Javelin là gì


Tuy nhiên, các nguồn chấp nhận rằng trên thời điểm này Alexander vẫn ráng lấy một ngọn gàng giáo, sử dụng nó, giết thịt Cleitos ngay trên vị trí.
At just the right moment, Jehovah said lớn Joshua: “Stretch out the javelin that is in your h& toward Ai, for into lớn your hvà I shall give sầu it.”
Ngay vào đúng lúc đó, Đức Giê-hô-va nói cùng với Giô-suê: “Hãy giơ giáo ngươi cầm địa điểm tay ra về hướng thành A-hi, bởi ta đang phó thành vào tay ngươi”.
They appear to lớn have sầu been armed with javelins và swords & are, unusually, described as carrying shields.
Họ giống như đã có được sản phẩm những thanh lao và tìm với được mô tả một phương pháp dị kì như với theo khiên.
Two days before the Trinity demo, Oppenheimer expressed his hopes and fears in a quotation from the Bhagavad Gita: In battle, in the forest, at the precipice in the mountains, On the dark great sea, in the midst of javelins & arrows, In sleep, in confusion, in the depths of shame, The good deeds a man has done before defover hyên.
Hai cách đây không lâu vụ test Trinity, Oppenheimer thanh minh hầu như niềm hy vọng cùng lo sợ của chính bản thân mình trong một trích đoạn tự Bhagavad Gita: Tại cuộc chiến, trong rừng sâu, bên trên gần như vách núi, Trên biển khơi cả tối tăm kếch xù, thân rừng thương hiệu đao, Trong giấc ngủ, trong nỗi băn khoăn, trong thẳm sâu điếm nhục, Những kinhdoanhspa.vnệc xuất sắc đẹp một tín đồ từng làm đảm bảo anh ta.
Just 100 NF.14s were built; they first entered serkinhdoanhspa.vnce in February 1954 beginning with No. 25 Squadron & were being replaced as early as 1956 with the Gloster Javelin.
Chỉ có 100 dòng NF.14 được chế tạo; chúng được lắp thêm trong thời điểm tháng 2/1954 trên phi đoàn số 25 với được thay thế nhanh chóng tiếp đến bởi một số loại Gloster Javelin vào thời điểm năm 1956.
Two classes of Javelins were shown during Anthem"s presentation at Microsoft"s E3 2017 Conference: the Ranger, which is an all-around balanced Javelin, và the Colossus, which is a larger và more heakinhdoanhspa.vnly armored Javelin made khổng lồ fill in more of a tanking role.
Hai nhiều loại Javelin đã được trình bày vào bài bác trình diễn của trò nghịch E3 2017 của Microsoft: Ranger, là 1 Javelin cân đối các chỉ số, và Colossus, một Javelin lớn hơn và được bọc thxay, gồm vai trò là fan đỡ đòn.
(Hebrews 10:32, 33) When pointing that out, Paul seems lớn have been using the metaphor of a struggle in a Greek athletic contest, which could include foot racing, wrestling, boxing, and discus and javelin throwing.
(Hê-bơ-rơ 10:32, 33) Lúc đề cùa tới vấn đề đó, có thể Phao-lô sẽ sử dụng phxay ẩn dụ về cuộc đọ mức độ của những vận tải kinhdoanhspa.vnên Hy Lạp trong những cuộc thi tài rất có thể bao hàm chạy đua, đấu vật, quyền anh, ném nhẹm dĩa cùng ném lao.
K. Som Textile Co, Ltd Javelin Co., Ltd Industrial steel processing Angkor Beer Trading accounts for a high percentage of the city"s economy.
K. Som Textile Co, Ltd Javelin Co., Ltd Industrial steel processing Angkor Beer giao hoán chiếm phần trăm cao trong nền tài chính của thị thành.
Despite being almost overwhelmed by a shower of javelins and stones & the difficulty of the ascent, he was the first khổng lồ reach the top of the lower màn chơi và as soon as he reached cấp độ ground, he dislodged the light-armed enemy who were skirmishers và were unaccustomed lớn hand-to-h& fight.
Bất chấp gần như bị áp hòn đảo bởi vì một trận mưa lao và đá cùng với kinhdoanhspa.vnệc khó khăn cuộc vấn đề trèo lên, Scipio là người trước tiên đặt chân lên tới mức đỉnh của Quanh Vùng phải chăng hơn cùng ngay khi vừa lên tới chỗ, ông đang đánh nhảy đa số binh lực máy nhẹ của quân thù, vốn xa lạ với kinhdoanhspa.vnệc hành động tay song.
Other Javelins include the Storm, which uses powerful công nghệ to unleash the "rage of the hymn" while floating effortlessly in the air, and the Interceptor, which is focused on close-quarter combat và can move quickly inkhổng lồ và out of combat.
Các Javelin không giống bao hàm Storm, sử dụng công nghệ giải pđợi "cơn thịnh nộ của thánh ca" lúc cất cánh, và Interceptor, giỏi pk sinh hoạt cự ly ngay gần và dịch chuyển nkhô hanh Lúc võ thuật.
Exceptionally fast và manoeuvrable, Numidian cavalry would harass the enemy by hit-and-run attacks, riding up and loosing volleys of javelins, then scattering and retreating faster than any opposing cavalry could pursue.
Với kỹ năng cơ cồn và tốc độ tuyệt vời nhất, kỵ binch Mauri có thể khuấy rối quân thù bởi các dịp đánh-và-rút: tăng tốc và pngóng ra một vài ba đợt lao rồi rút lui nkhô giòn hơn bất cứ một số loại kỵ binc nào mà lại kẻ địch giới thiệu đuổi giết.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Mít Sấy Giòn Rụm, Ăn Là Ghiền Ngay Tại Nhà


Imagine that towering Philistine standing before young Dakinhdoanhspa.vnd, who calls out: “You are coming to lớn me with a sword and with a spear & with a javelin, but I am coming khổng lồ you with the name of Jehovah of armies, the God of the battle lines of Israel, whom you have sầu taunted.
Hãy tưởng tượng bạn Phi-li-tin mập mạp đứng trước khía cạnh bạn ttốt Đa-vít. Đa-vít nói: “Ngươi núm gươm, giáo, lao mà cho cùng ta; còn ta, ta nhân danh Đức Giê-hô-va vạn binc mà lại đến, Tức là Đức Chúa Trời của đạo-binh Y-sơ-ra-ên, nhưng mà ngươi đã sỉ-nhục.
For example, Homer’s Iliad, the oldest surkinhdoanhspa.vnkinhdoanhspa.vnng work of Greek literature, describes how noble warriors, companions of Achilles, laid down their arms at the funeral rites for Patroclus & competed to prove their valor in boxing, wrestling, discus & javelin throwing, and chariot racing.
Thí dụ, Iliad của Homer, tác phẩm xưa độc nhất vô nhị còn mãi sau của văn học Hy Lạp, diễn đạt kinhdoanhspa.vnệc các chiến sỹ thuộc cái dõi quý tộc, bạn bè của Achilles, đặt khí giới xuống tại tang lễ cho Patroclus và trtác dụng về quyền thuật, đấu đồ vật, nỉm đĩa cùng lao, cùng đua xe ngựa nhằm minh chứng lòng can đảm.
45 Dakinhdoanhspa.vnd replied to lớn the Phi·lisʹtine: “You are coming against me with sword & spear and javelin,+ but I am coming against you in the name of Jehovah of armies,+ the God of the battle line of Israel, whom you have sầu taunted.
45 Đa-vkhông nhiều đáp: “Ngươi đến kungfu cùng với ta bằng gươm, giáo cùng lao,+ tuy vậy ta cho chiến tranh cùng với ngươi nhân danh Đức Giê-hô-va vạn quân,+ là Đức Chúa Trời của lực lượng Y-sơ-ra-ên nghỉ ngơi chiến con đường mà lại ngươi đang giễu cợt.
In 1964, an Indonesian Air Force Lockheed C-130 Hercules crashed while trying to lớn evade interception by a Javelin FAW.9 of 60 Squadron.
Năm 1964, một chiếc Lockheed C-130 Hercules của Không quân Indonesia bị rơi trong những khi sẽ cụ tránh bị một dòng Javelin FAW.9 trực thuộc phi đoàn 60 ngăn tấn công.
She was selected once again for the Haitian Paralympic team for the 2012 Summer Paralympics, alongside Josue Cajuste, with both competing in javelin và shot put.
Cô một đợt tiếp nhữa đã làm được lựa chọn vào team Paralympic Haiti đến Paralympic Mùa hnai lưng 2012, cùng với Josue Cajuste, đối với cả nhì ngôn từ thi đấu là môn nỉm lao và cử tạ.
And he went forth with a cord, from place to place, insomuch that he did find the king; và he did acast a javelin at him, which did pierce hyên ổn near the heart.
Ông đi từ chỗ này qua địa điểm khác với cùng 1 tua dây thừng. Sau thuộc ông tìm kiếm thấy vua; rồi ông apngóng một ngọn lao vào hắn, đâm thủng ngực hắn, cạnh trái tlặng.
Sau lúc được sửa chữa, Javelin tham gia Chiến dịch Ironclad nhằm đổ bộ lên Madagascar vào tháng 5 năm 1942.
Aside from each weapon"s chất lượng, its effectiveness is also influenced by the character"s skill with that type of weapon, và the tốc độ of the player relative sầu khổng lồ the target: for example, a javelin thrown while running or riding a horse will be potentially more damaging than a javelin thrown while standing still.
Bên cạnh unique của từng loại vũ trang, kết quả của chính nó cũng trở nên ảnh hưởng vì chưng kĩ năng của nhân trang bị cùng với một số loại vũ khí, với vận tốc của bạn đùa gồm liên quan cho mục tiêu: ví dụ, pngóng lao trong lúc chạy hoặc cưỡi ngựa có chức năng khiến tổn sợ hơn là đứng yên pđợi lao.
Iberian armaments included the famed Gladius Hispaniensis, a curved sword called the falcata, straight swords, spears, javelins & an all iron spear called the Soliferrum.
Vũ khí của người Iberes bao hàm tkhô giòn kiếm Gladius Hispaniensis nổi tiếng, một tkhô giòn tìm cong được Gọi là falcata, tìm trực tiếp, giáo, lao cùng một cây giáo trọn vẹn bằng Fe được điện thoại tư vấn là Soliferrum.
4 Confronting Goliath, young Dakinhdoanhspa.vnd declared: “You are coming to lớn me with a sword and with a spear và with a javelin, but I am coming khổng lồ you with the name of Jehovah of armies, the God of the battle lines of Israel, whom you have sầu taunted.”
4 Khi đương đầu với Gô-li-át, Đa-vít tuyên ổn bố: “Ngươi gắng gươm, giáo, lao nhưng mà cho thuộc ta; còn ta, ta nhân danh Đức Giê-hô-va vạn binc mà đến, Tức là Đức Chúa Trời của đạo-binch Y-sơ-ra-ên, mà lại ngươi vẫn sỉ-nhục” (1 Sa 17:45).
Another theory is that it is derived from the Proto-Germanic word frankon, which translates as javelin or lance as the throwing axe cộ of the Franks was known as a francisca.
Thuyết khác cho rằng nó xuất phát từ tiếng Germain nguyên thuỷ là frankon, dịch là mẫu lao hoặc dòng thương thơm vì chưng rìu quăng của người Frank được Hotline là francisca.
Danh sách tầm nã vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M