Thuật ngữ giờ đồng hồ anh chăm ngành kế toán thù thông dụng - Để quá trình của công ty được thuận tiện với dễ ợt hơn, các bạn không thể không có kiến thức về giờ Anh siêng ngành. Đối với ngành kế tân oán cũng thế. Sau phía trên, Cửa Hàng chúng tôi sẽ tổng đúng theo list từ bỏ vựng giờ đồng hồ anh siêng ngành kế toán thù - kiểm toán thù nhưng mà chúng ta giỏi gặp gỡ vào nghành nghề dịch vụ này, hi vọng bọn chúng để giúp các bạn thuận tiện thao tác trong môi trường kế toán- kiểm tân oán bởi giờ đồng hồ Anh tiện lợi rộng.

Bạn đang xem: Hàng bán bị trả lại tiếng anh là gì

Bạn vẫn xem: Hàng phân phối bị trả lại tiếng anh là gì


*

** Dưới đó là phần lớn từ vựng tiếng Anh siêng ngành kế tân oán thịnh hành độc nhất hiện nay, thuộc công ty chúng tôi mày mò qua nhé!

1. Accounting entry: cây bút toán

2. Accrued expenses: Ngân sách chi tiêu đề xuất trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments to lớn suppliers : Trả trước người bán

5. Advances khổng lồ employees: Tạm ứng

6. Assets: Tài sản

7. Balance sheet: Bảng bằng vận kế toán

8. Bookkeeper: tín đồ lập báo cáo

9. Capital construction: chế tạo cơ bản

10. Cash: Tiền mặt

11. Cash at bank: Tiền gửi ngân hàng

12. Cash in hand : Tiền phương diện tại quỹ

13. Cash in transit: Tiền đã chuyển

14. Check and take over: nghiệm thu

15. Construction in progress: Ngân sách kiến thiết cơ phiên bản dsống dang

16. Cost of goods sold: Giá vốn bán hàng

17. Current assets: Tài sản lưu giữ rượu cồn với đầu tư ngắn thêm hạn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ lâu năm cho hạn trả

19. Deferred expenses: túi tiền chờ kết chuyển

trăng tròn. Deferred revenue: Người download trả chi phí trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế tài sản thắt chặt và cố định vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia tài thắt chặt và cố định thuê tài chính

24. Equity and funds: Vốn cùng quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: giá cả hoạt động tài chính

28. Extraordinary expenses: Chi tiêu bất thường

29. Extraordinary income: Thu nhập bất thường

30. Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính

33. Financials : Tài chính

34. Finished goods: Thành phđộ ẩm tồn kho

35. Fixed asset costs: Nguyên ổn giá bán gia tài thắt chặt và cố định hữu hình

36. Fixed assets: Tài sản vậy định

37. General và administrative sầu expenses: túi tiền thống trị doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán

39. Gross profit: Lợi nhuận tổng

40. Gross revenue: Doanh thu tổng

41. Income from financial activities: Thu nhập hoạt động tài chính

42. Instruments và tools: Công cầm, qui định trong kho

43. Intangible fixed asphối costs: Nguyên ổn giá bán gia tài cố định vô hình

44. Intangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định vô hình

45. Intra-company payables: Phải trả những đơn vị chức năng nội bộ

46. Inventory : Hàng tồn kho

47. Investment and development fund: Quỹ đầu tư vạc triển

48. Itemize: Msinh sống tiểu khoản

49. Leased fixed asphối costs: Nguim giá gia sản cố định và thắt chặt mướn tài chính

50. Leased fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định mướn tài chính

51. Liabilities: Nợ phải trả

52. Long-term borrowings: Vay nhiều năm hạn

53. Long-term financial assets: Các khoản đầu tư chi tiêu tài chủ yếu nhiều năm hạn

54. Long-term liabilities: Nợ lâu năm hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp ngân hàng, ký cược, cam kết quỹ dài hạn

56. Long-term security investments: Đầu tư hội chứng khân oán nhiều năm hạn

57. Merchandise inventory: Hàng hoá tồn kho

Bạn đang xem: Thuật ngữ tiếng anh chăm ngành kế toán thông dụng

58. Net profit: Lợi nhuận thuần

59. Net revenue: Doanh thu thuần

60. Non-business expenditure source: Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp

61. Non-business expenditures: Chi sự nghiệp

62. Non-current assets: Tài sản thắt chặt và cố định với đầu tư chi tiêu dài hạn

63. Operating profit: Lợi nhuận trường đoản cú chuyển động SXKD

64. Other current assets: Tài sản lưu giữ hễ khác

65. Other funds: Nguồn kinh phí, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ lâu dài khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: Các khoản yêu cầu thu khác

69. Other short-term investments: Đầu bốn ngắn hạn khác

70. Owners" equity: Nguồn vốn chủ slàm việc hữu

71.

Xem thêm: Một Sợi Dây Ab Dài 100Cm Căng Ngang Đầu B Cố Định Đầu A Gắn Với Một Nhánh Của Âm

Payables khổng lồ employees: Phải trả người công nhân viên

72. Prepaid expenses: Chi phí trả trước

73. Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế

74. Profit from financial activities: Lợi nhuận tự hoạt động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá mặt hàng tồn kho

76. Purchased goods in transit: Hàng thiết lập đã đi trên đường

77. Raw materials: Nguyên liệu, vật liệu tồn kho

78. Receivables: Các khoản bắt buộc thu

79. Receivables from customers: Phải thu của khách hàng

80. Reconciliation: : đối chiếu

81. Reserve sầu fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận chưa phân phối

83. Revenue deductions: Các khoản bớt trừ

84. Sales expenses: túi tiền phân phối hàng

85. Sales rebates: Giảm giá bán hàng

86. Sales returns: Hàng cung cấp bị trả lại

87. Short-term borrowings: Vay ngắn hạn

88. Short-term investments: Các khoản chi tiêu tài chủ yếu nthêm hạn

89. Short-term liabilities: Nợ nlắp hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits---- Các khoản thế chấp, cam kết cược, ký quỹ nthêm hạn

91. Short-term security investments: Đầu tư chứng khoán thù nthêm hạn

92. Stockholders" equity: Nguồn vốn kinh doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản vượt hóng xử lý

94. Tangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

95. Taxes và other payables to the State budget---- Thuế và các khoản nên nộp bên nước

96. Total assets: Tổng cộng tài sản

97. Total liabilities và owners" equity: Tổng cùng nguồn vốn

98. Trade creditors: Phải trả cho những người bán

99. Treasury stock: Cổ phiếu quỹ

100. Welfare và reward fund: Quỹ khen ttận hưởng cùng phúc lợi

** Một số từ bỏ vựng siêng ngành Lúc kế tân oán thao tác làm việc cùng với ngân hàng:

1. Account holder: chủ tài khoản

2. Accounts payable: tài số tiền nợ đề xuất trả

3. Accounts receivable: thông tin tài khoản cần thu

4. Accrual basi: phương thức kế tân oán dựa vào dự thu – dự chi

5. Amortization: khấu hao

6. Arbitrage: kiếm lãi chênh lệch

7. Bank card: thẻ ngân hàng

8. Bond: trái phiếu

9. Boom: sự tăng vọt (giá cả)

10. Capital: vốn

11. Cardholder: công ty thẻ

12. Cash basis: phương thức kế tân oán dự bên trên thực thu – thực chi

13. Certificate of deposit: chứng chỉ tiền gửi

14. Clear: tkhô cứng toán bù trừ

15. Cost of capital: ngân sách vốn

16. Crossed cheque: Séc thanh khô tân oán bởi đưa khoảng

17. Debit balance: số dư nợ

18. Debit: ghi nợ

19. Debt: khoản nợ

đôi mươi. Deficit: thâm hụt

21. Deposit money: chi phí gửi

22. Depreciation: sự giảm giá

23. Dividend: lãi cổ phần

24. Draw: rút

25. Letter of authority: tlỗi ủy nhiệm

26. Non-card instrument: phương tiện đi lại tkhô cứng toán thù không dùng chi phí mặt

27. Statement: sao kê (tài khoản)

28. Treasury bill: kỳ phiếu kho bạc

29. Treasury stock: cổ phiếu ngân quỹ

** Một số từ vựng tương quan mang đến kế tân oán quản lí trị: 1. Accounting: Kế Toán

2. General and administrative expenses: túi tiền thống trị doanh nghiệp

3. Corporate income tax : Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

4. Expenses for financial activities: túi tiền vận động tài chính

5. Financial ratios : Chỉ số tài chính

6. Long-term borrowings: Vay nhiều năm hạn

7. Auditing: Kiểm toán

8. Tangible fixed assets: Tài sản cố định hữu hình

9. Certified public accountant (cpa): Kế toán thù viên công hội chứng (cpa)

10. Issued capital: Vốn phân phát hành

11. Working capital: Vốn giữ động

12. Carrying cost: giá thành bảo tồn mặt hàng lưu giữ kho

13. Cash discounts: Chiết khấu chi phí mặt

14. Historical cost principle : Ngulặng tắc giá gốc

** Các công thức vào tiếng anh tiếp xúc siêng ngành kế toán:

Cost of goods sold/ cost of sales ( Giá vốn sản phẩm chào bán ) = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory ( áp dụng đối với doanh ngtrao đổi mại là công ty yếu)

Mark-up profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Cost of goods sold

Income tax expense = Income tax rate x PBIT

Profit after tax = PBIT – Income tax expense

Gross profit = Sales – cost of goods sold

Margin profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Sales

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid to supplier + Contra between trade receivable & trade payable = số dư nợ yêu cầu trả cuối kỳ – số dư nợ nên trả đầu kỳ + những khoản khuyến mãi nhận thấy + Các khoản tiền nợ trả cho bên cung ứng + bù trừ thân nợ phải thu với nợ phải trả.

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation = quý hiếm còn sót lại = tổng – khấu hao lũy kế

Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

** Các ký hiệu viết tắt trong giờ đồng hồ anh giao tiếp chăm ngành kế toán:

GAAP: Generally Accepted Accounting Principles

IAS: International Accounting Standards

IFRS: International Financial Reporting Standards

IASC: International Accounting Standards Committee

EBIT: earning before interest and tax

EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation and amortization

COGS: cost of goods sold

FIFO (First In First Out): Phương thơm pháp nhập trước xuất trước

LIFO (Last In First Out): Pmùi hương pháp nhập sau xuất trước từ

Bài viết: Thuật ngữ giờ đồng hồ anh chuyên ngành kế tân oán thông dụng

Để có thể có tác dụng tốt hơn vào từng nghành nghề dịch vụ của ngành kế tân oán, thì ngay lập tức bay tiếng chúng ta đề nghị lý thuyết Xu thế cải tiến và phát triển vào sự nghiệp của bản thân mình. Mà hoàn toàn có thể cách xuất sắc và tác dụng nhất bay giờ là ko xong nâng cao kỹ năng cũng tương tự kinh nghiệm thao tác của mình qua các khóa đào tạo và huấn luyện kế toán sinh sống những trung trung ương.