Nâng cao vốn từ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use trường đoản cú kinhdoanhspa.vn.Học những tự bạn cần tiếp xúc một giải pháp tự tín.


Bạn đang xem: Far-fetched là gì

Since fairness most likely first arose in relatively small groups of our hunter-gatherer ancestors, the assumption of perfect monitoring is not far-fetched after all.
It is not far-fetched to lớn suggest that classification of an individual as mestizo repeated the idea of a deliberate transgression of the political order.
As a matter of fact, this is not a far-fetched assumption since one period in the Mã Sản Phẩm involves 35 years.
It would be somewhat far-fetched lớn suggest that this substitution could be accidentally achieved by some grammar-external deficit.
If that clalặng seems in any way far-fetched, consider the reactions lớn two of the most momentous events of the last 15 years.
Các cách nhìn của những ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên kinhdoanhspa.vn kinhdoanhspa.vn hoặc của kinhdoanhspa.vn University Press hay của các bên cấp giấy phép.
*

*

*

Xem thêm: Massage Sauna Là Gì ? Những Công Dụng Trong Cuộc Sống Steambath Là Gì

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các ứng dụng tra cứu tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập kinhdoanhspa.vn English kinhdoanhspa.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở ghi nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ba Lan Tiếng Ba Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語