1. (Phó) Lâu. ◎Như: “cửu mộ” 久慕 quí sẽ thọ, “cửu ngưỡng” 久仰 kính chiêu mộ đang thọ, “cửu biệt trùng phùng” 久別重逢 xa phương pháp lâu được chạm chán lại nhau.2. (Tính) Xưa, cũ. ◎Như: “cửu hận” 久恨 thù xưa. ◇Khổng Tử gia ngữ 孔子家語: “Bất vong cửu đức, bất tư cửu oán” 不忘久德, 不思久怨 (Nhan Hồi 顏回) Không quên ơn cũ, ko ghi nhớ oán cũ.3. (Danh) Khoảng thời gian lâu hay mau. ◎Như: “tha xuất khứ đọng đa cửu liễu?” 他出去多久了 anh ấy đi bao lâu rồi?4. (Động) Đợi. ◇Tả truyện 左傳: “Quả quân dĩ vi minh quân bỏ ra ráng thị dĩ cửu tử” 寡君以為盟主之故, 是以久子 (Chiêu Công 昭公, Nhị thập tứ niên) Vua Shop chúng tôi vày là minh quân, phải chờ đợi ông.5. (Động) Giữ lại, làm cho lờ đờ. ◇Mạnh Tử 孟子: “Khả dĩ cửu tắc cửu, khả dĩ tốc tắc tốc, Khổng Tử dã” 可以久則久, 可以速則速, 孔子也 (Công Tôn Sửu thượng 公孫丑上) Có thể có tác dụng lờ lững thì lờ đờ, hoàn toàn có thể làm nkhô hanh thì nhanh, Khổng Tử những điều đó kia.

Bạn đang xem: Cửu cửu là gì

Đang xem: Cửu cửu là gì

① Lâu, nói thì giờ vẫn lâu, như cửu chiêu mộ 久慕 quí đã thọ, cửu ngưỡng 久仰 kính đã lâu.② Ðợi, nhỏng quả quân dĩ vi anh quân đưa ra cầm cố thị dĩ cửu tử 寡君以為盟主之故是以久子 tôi do có tác dụng người sở hữu thể đề nghị cần mong chờ anh.Lâu: 很久不見了 Lâu lắm không gặp; 其境過清,不可久居 Vùng này vắng tanh giá buốt vượt, cấp thiết sống lại lâu được (Liễu Tôn Nguyên); ② (văn) Chờ đợi: 寡君以爲盟主之故,是以久子 Vua công ty chúng tôi vì chưng là minh chủ, bắt buộc chờ đợi ông (Tả truyện: Chiêu công nhị thập tđọng niên); ③ (văn) Che phủ: 冪用疏布久之 Khi đậy bao phủ thì sử dụng vải thô để bít (Nghi lễ: Sĩ táng lễ).

Xem thêm: Đất Odt Là Gì - Quy Hoạch Cập Nhật 2020

bất cửu 不久 • cửu biệt 久別 • cửu giả bất quy 久假不歸 • cửu hạn phùng cam vũ 久旱逢甘雨 • cửu giữ 久留 • cửu ngưỡng 久仰 • cửu vi 久违 • cửu vi 久違 • cửu viễn 久远 • cửu viễn 久遠 • du cửu 悠久 • ghê cửu 經久 • lương cửu 良久 • nằn nì cửu 耐久 • trì cửu 持久 • trường cửu 長久 • sống thọ 永久• Bồn liên thi đáp Di Xuân đồ vật vận – 盆蓮詩答怡春次韻 (Cao Bá Quát)• Du Bích Đào hễ – 遊碧桃洞 (Lê Quý Đôn)• Độ An Hải nhập Long Biên – 渡安海入龍編 (Thẩm Thuyên Kỳ)• Huệ tkiểm tra kiêm trình giải đáp bỏ ra – 惠茶兼呈解答之 (Jingak Hyesim)• Kích khánh lão nhân – 擊磬考人 (Vương Xương Linh)• Nguyệt kỳ 3 (Vạn lý Cù Đường giáp) – 月其三(萬里瞿塘峽) (Đỗ Phủ)• Nhân định – 人定 (Bạch Cư Dị)• Thước kiều tiên – 鵲橋仙 (Tần Quán)• Tống trùng biểu điệt Vương Lệ bình sự sđọng Nam Hải – 送重表侄王砅評事使南海 (Đỗ Phủ)• Trâu Sơn – 鄒山 (Vũ Vĩnh Trinh)• Ngụ cửa hàng tức sự – 寓館即事 (Cao Bá Quát)• Tái vãng thủ đô hà nội ký kiến – 再往河城記見 (Trần Đình Túc)• Thuỷ điệu ca đầu – Tống Chương Đức Mậu Đại khanh sđọng Lỗ – 水調歌頭—送章德茂大卿使虜 (Trần Lượng)1. (Danh) Số chín.2. (Danh) Họ “Cửu”.3. (Tính) Rất các, vô vàn. ◎Như: “cửu tiêu vân ngoại” 九霄雲外 kế bên chín tầng mây (chỗ rất cao trong thai trời), “suối vàng bỏ ra hạ” 九泉之下 dưới tận nơi cửu nguyên, “cửu ngưu độc nhất vô nhị mao” 九牛一毛 chín bò một tua lông, ý nói phần rất nhỏ tuổi ở trong số lượng cực lớn thì không đáng chú ý hay tất cả tác động gì cả.4. (Phó) đa phần lần, đa số. ◎Như: “cửu tử duy nhất sanh” 九死一生 chết chín phần sinh sống 1 phần (sống vào thực trạng khôn xiết gian nguy, gian truân). ◇Khuất Nguim 屈原: “Tuy cửu tử kì vì chưng vị hối” 雖九死其猶未悔 (Li tao 離騷) Dù tất cả bao nhiêu gian nan nguy khốn vẫn không hối hận hận.5. Một âm là “cưu”. (Động) Họp. § Thông “cưu” 鳩, “củ” 糾. ◇Luận Ngữ 論語: “Hoàn Công cửu phù hợp chỏng hầu, bất dĩ binh xa, Quản Trọng đưa ra lực dã” 桓公九合諸侯, 不以兵車, 管仲之力也 (Hiến vấn 憲問) Hoàn Công chín lần họp chỏng hầu mà chưa hẳn cần sử dụng võ lực, chính là tài sức của Quản Trọng.① Chín, tên số đếm.② Một âm là cưu 九 họp, nhỏng Hoàn Công cưu hợp chỏng hầu 桓公九合諸侯 vua Hoàn Công tụ hợp những clỗi hầu, thuộc nghĩa với chữ củ 紏.

① Chín: 七加二等於九 Bảy cùng cùng với hai là chín; ② đa phần lần hoặc số nhiều: 九宵 Chín tầng mây; 九泉 Chín suối; 雖九死其猶未悔 Cho dù là chết đi các lần vẫn không hối hận hận (Khuất Nguyên: Li tao).cửu phiên bản dương trường 九坂羊腸 • cửu chân 九真 • cửu châu 九州 • cửu cmùi hương 九章 • cửu cmùi hương tân oán pháp 九章算法 • cửu xoay 九衢 • cửu đỉnh 九鼎 • cửu đông 九冬 • cửu hồi ngôi trường 九迴腸 • cửu kkhô cứng 九卿 • cửu lễ 九禮 • cửu long 九龍 • cửu lưu lại 九流 • cửu lưu giữ 九留 • cửu ngũ 九五 • cửu ngũ bỏ ra tôn 九五之尊 • cửu nguyên 九原 • cửu nguyệt 九月 • cửu nhật 九日 • cửu như 九如 • cửu phđộ ẩm 九品 • cửu quân 九軍 • cửu thập 九十 • cửu cố chi cừu 九世之仇 • cửu thiên 九天 • cửu thiên huyền đàn bà 九天玄女 • cửu tiêu 九霄 • cửu tộc 九族 • cửu tông 九嵕 • cửu trùng 九重 • suối vàng 九泉 • cửu từ 九字 • cửu tư 九思 • cửu tử 九死 • cửu tử nhất sinc 九死一生 • cửu u 九幽 • cửu uim 九淵 • quỳnh uyển cửu ca 瓊苑九歌 • tam hotrần cửu cức 三槐九棘 • thập thanh cửu trọc 十清九濁 • trùng cửu 重九• Hoạ Hương Sơn Mộng Sơn đình tương lan chế sinh vãn tự nguyên vận – 和香山梦山亭湘籣製生輓詞原韻 (Trần Đình Túc)• Lan Đình tập từ – 蘭亭集序 (Vương Hy Chi)• Lâm Ấp xá đệ tlỗi chí khổ vũ Hoàng Hà phãn hữu dật chỉ chống bỏ ra thiến bộ lĩnh snghỉ ngơi ưu nhân ký test thi dụng khoan kỳ ý – 臨邑舍弟書至苦雨黃河泛溢堤防之患簿領所憂因寄此詩用寬其意 (Đỗ Phủ)• Ngẫu thư phiến diện – 偶書扇面 (Văn Ngạn Bác)• Quy viên điền cư kỳ 1 – 歸園田居其一 (Đào Tiềm)• Tạ Triệu Sinc Huệ thược dược – 謝趙生惠芍葯 (Trần Sư Đạo)• Thu dạ hoài ngâm – 秋夜懷吟 (Kỳ Đồng)• Tống Trịnh thập bát Kiền biếm vi Thai Châu bốn hộ, thương kỳ lâm lão hãm tặc đưa ra thế, ktiết vi diện biệt, tình hiện nay ư thi – 送鄭十八虔貶台州司戶傷其臨老陷賊之故闕為面別情見於詩 (Đỗ Phủ)• Trường tương tư (II) – 長相思 (Bạch Cư Dị)• Tử cúc – 紫菊 (Tề Bạch Thạch)