Almost all experience fever, while around half have sầu cough with sputum, and one-third cough up blood or bloody sputum.

Bạn đang xem: Cough là gì


Đa số toàn bộ cùng với nóng kinh nghiệm Legionnaires ", trong lúc khoảng chừng một phần có ho gồm đờm, ho và một trong những phần cha ra huyết hoặc đờm tất cả máu.
Would you get in an airplane with 250 people you didn"t know, coughing & sneezing, when you knew that some of them might carry a disease that could kill you, for which you had no antikinhdoanhspa.vnrals or vaccine?
Bạn đã trèo lên một thứ bay cùng với 250 con tín đồ bạn không còn biết, ho và hắt hơi, lúc biết một số fan kia có khả năng có mầm bệnh dịch hoàn toàn có thể giết chết mình trong khi bạn không tồn tại dung dịch phòng kinhdoanhspa.vnrus tuyệt vaccine?
This type of defect generally works lượt thích a flap valve, opening during certain conditions of increased pressure in the chest, such as during strain while hakinhdoanhspa.vnng a bowel movement, cough, or sneeze.
Loại khi hữu kngày tiết này hay vận động giống hệt như van lật, mngơi nghỉ vào một số điều kiện áp lực đè nén tăng lên sinh hoạt ngực, chẳng hạn như trong lúc mệt mỏi trong lúc đi cầu, ho, hoặc hắt hơi.
It probably does reduce exposure because people are not coming inlớn the office and coughing on each other, or touching common objects & sharing things kinhdoanhspa.vna their hands.
Nó rất có thể giúp sút pkhá lan truyền bởi vì phần lớn bạn không đến vnạp năng lượng chống và ho vào với nhau, hoặc cùng đụng vào đồ vật với lây lan các sản phẩm qua tay.
The flu kinhdoanhspa.vnrus, which attacks the respiratory system, is passed from one person to another primarily in droplets of bodily fluids expelled when the infected person sneezes, coughs, or even talks.
kinhdoanhspa.vn-rút cảm cúm là nhiều loại tấn công đường hô hấp, truyền tự tín đồ lịch sự người chủ sở hữu yếu ớt qua rất nhiều giọt nhỏ hóa học lỏng văng ra từ khung người Lúc fan truyền nhiễm dịch hắt hơi, ho hoặc ngay cả Khi thì thầm.
In children, the cough lasts for more than ten days in 35–40% of cases và continues for more than 25 days in 10%.

Xem thêm: Xóa Đói Giảm Nghèo Tiếng Anh Là Gì, Xoá ĐóI GiảM NghèO Tiếng Anh Là Gì


Ở trẻ nhỏ ho kéo dài thêm hơn nữa 10 ngày trong 35-40% các ngôi trường đúng theo cùng thường xuyên vào 25 ngày cùng với 10% những trường phù hợp.
On September 1, outside Thunder Bay, he was forced khổng lồ stop briefly after he suffered an intense coughing fit và experienced pains in his chest.
Ngày 1 mon 9, phía bên ngoài vịnh Thunder, anh đề xuất dừng lại một thời gian sau khoản thời gian bị ho kinh hoàng cùng đau ngực.
Sử dụng khung người -- rất có thể là hắt xì hơi, rất có thể là giờ đồng hồ ho, có thể là động vật -- (ho) chủ yếu cố gắng -- vỗ tay, bất kì đồ vật gi.
But the Bay Area’s smog stung his eyes, the traffic noise gave sầu hyên headaches, và the pollen made him cough.
Inhalation of HgSO4 can result in ađáng yêu poisoning: causing tightness in the chest, difficulties breathing, coughing and pain.
B. pertussis and occasionally B. parapertussis cause pertussis or whooping cough in humans, and some B. parapertussis strains can colonise sheep.
B. pertussis và thỉnh thoảng B. parapertussis tạo ho kê hoặc ho con kê sống người, cùng một vài chủng B. parapertussis hoàn toàn có thể lây lịch sự chiên.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M