Nói mang đến nước nhà hình cái ủng, vẫn thật thiếu sót giả dụ chúng ta quên nhắc đến món mì Ý nóng thịt trườn bằm