Dạo ngay sát nghe các nàng nói chuyện nhau rằng dùng giấm táo hiện đang có thể sút cân. Thế phải từ bây giờ Thật Là Ngon đang mang về cho mình cách tự làm cho ginóng táo